Norėtum tapti LLL žindymo vadove?

Pažintis

Šiame etape daugiau sužinosi tiek apie La Leche lygą tiek ir apie save. Atidžiau tyrinėdama LLL filosofiją ir kuo ji svarbi tavo gyvenime, aptardama LLL vadovės vaidmenį turėtum suprasti ir nuspręsti, ar norėtum prisiimti vadovės įsipareigojimus.

Šis laikas yra svarbus, nes jis leidžia tau išsiaiškini kaip galima daugiau dalykų, susijusių su LLL vadovės įsipareigojimais ir kaip prašymo tapti vadove pateikimas padės tau pasiruošti šiuos įsipareigojimus įgyvendinti. Čia gauni galimybę su tave lydinčiu vadovu pasidalinti mintimis ir abejonėmis. Tikėtina, kad kartu jūs rasite sprendimą, kuris bus jums abiem priimtinas.

Viena iš lydinčio vadovo atsakomybių yra kartu su tavimi peržvelgti tavo patirtį ir išsiaiškinti, kiek ji sutampa su organizacijos La Leche League International keliamais išankstiniais reikalavimais toms, kurios teikia prašymą tapti LLL vadovėmis. Pasinaudodamos Prašymo tapti LLL vadove Gairėmis, pateiktomis toliau šiame tekste, tu patyrinėsi kokiais būdais tavo žindymo ir motinystės patirtis kaip ir kiti tavo bruožai bei savybės, padėjo tau pasiruošti tapti organizacijos atstove. Kartais iškyla abejonių ir tavo lydinčioji vadovė gali norėti pasitarti su kita vadove ar Vadovių akreditacijos departamentu (VAD)

Tikimės, kad tu ir tavo lydinčioji vadovė būsite vieningos nuomonės apie tavo pasiruošimą ar nepasiruošimą teikti prašymą tapti vadove. Kartais, kai nuomonės išsiskiria, mama gali kreiptis tiesiogiai į Vadovių akreditacijos departamentą. Jeigu norėtum pasielgti būtent taip, paprašyk lydinčiosios vadovės pateikti tau atitinkamos kontaktus.

Lydinčioji vadovė gali pasinaudoti Prašymo tapti LLL vadove gairėmis vykdydama pažinties etapą arba tu pati gali peržvelgti šias Gaires, kad užsitikrintum, jog visi tavo klausimai atsakyti.

Gali būti naudinga užsirašyti pastabas (arba gali paprašyti tai padaryti lydinčiąją vadovę). Vienas iš Prašymo tapti LLL vadove aspektų yra bedrauti su VAD atstove, kuri norės žinoti apie tavo žindymo ir motinystės patirtį ir kaip tavo patirtis atspindi LLL filosofiją.

Prašymo tapti LLL vadove gairės

Šias temas turėtum aptarti su LLL grupe ir/ar lydinčiąja vadove.

1. Išankstiniai reikalavimai norinčioms tapti LLL vadovėmis 

A. Asmeninė žindymo patirtis

 • Mama turi mažiausiai 9 mėnesius žindymo patirties prieš prašydama leisti jai ruoštis tapti LLL vadove.
 • Ji žindė savo kūdikį tol, kol mamos pienas pilnai patenkino jo poreikius (t. y. Iki maždaug pirmųjų metų vidurio, jeigu jos kūdikis gimė sveikas ir išnešiotas) ir tik tada pradėjo duoti kitą maistą.
 • Jeigu jos kūdikis jau nujunkytas, jis žindo krūtį mažiausiai metus ir žindymo nutraukimo metu buvo atsižvelgiama ir gerbiami kūdikio poreikiai.

Pastaba: su moterimis, kurių žindymo patirtis kitokia, yra dirbama atskirai.

B. Motinystės patirtis

 • Mama vertina žindymą kaip optimalų būdą maitinti, auginti ir nuraminti savo kūdikį.
 • Mama atpažįsta, supranta ir atliepia kūdikio poreikiams, tiek jos buvimo kartu poreikiui, tiek pieno poreikiui.
 • Kai reikia atsiskirti nuo kūdikio, motina tai daro jautriai ir gerbia kūdikio poreikius.

C. Organizacinė patirtis

 • Šiuo metu yra LLL narė
 • Pritaria LLL tikslui ir filosofijai
 • Dalyvavo bent vienoje susitikimų serijoje (kur tokie susitikimai vyksta) ir pademonstravo savo įsipareigojimus LLL.
 • Turi ir yra susipažinusi su naujausiu knygos „The Womanly Art of Breastfeeding“ leidimu, jeigu yra išleista jai suprantama kalba, kaip pagrindiniu LLL vadovės informacijos šaltiniu.
 • Yra rekomenduojama kurios nors LLL vadovės.

D. Asmenybės bruožai

 • Pakankamai gerai reiškia mintis žodžiu ir raštu, kad galėtų įvykdyti tapimo vadove proceso užduotis (gimtąja ir užsienio kalba) ir vykdyti LLL vadovės pareigas (gimtąja kalba).
 • Yra priimanti ir gerbianti kitus asmenis.
 • Demonstruoja šilumą ir empatiją kitų asmenų atžvilgiu.
 • Turi gerus bendravimo įgūdžius arba nori jų išmokti.

2. La Leche Lygos filosofija

3. Vadovės pareigos

 • Aptarti būdus, kaip vadovė gali vykdyti vadovės pareigas.

Klausimai ir atsakymai DUK skyriuje “What does an LLL Leader do?” gali padėti tai padaryti.

4. Pasiruošimo tapti vadove proceso aptarimas

5. Pasiruošimo tapti vadove kaina

 • Aptarti dabartinius prašymo pateikimo ir akreditacijos mokesčius/išlaidas ir ką jie apima.
 • Aptarti galimus finansinės pagalbos šaltinius.

Klausimai ir atsakymai DUK skyriuje “Is there a cost involved?” gali padėti.

6. Spausdintiniai šaltiniai

____ Norėtum tapti vadove? (Thinking About LLL Leadership?)

____ Knyga „The Womanly Art of Breastfeeding“ (trumpinama WAB)

____ Bukletai ir informaciniai lapai

____ Grupės bibliotekos knygos

____ Vadovės parankinė knyga (Leader’s Handbook, trumpinama LH)

____ Vadovėms skirtas žurnalas „Leaven“/ „Leader Today“

____Knyga „The Breastfeeding Answer Book“ (Trumpinama BAB)

____ Vietos vadovams skirti leidiniai

____ LLLI interneto svetainė

____ „The Policies and Standing Rules Notebook“ priedas 17 ir priedas 18

____Vadovių akreditacijos darbo apžvalga (Overview of Application Work for Leader Accreditation)

____ kiti šaltiniai _________________________________

7. LLL veikla

____ Vertinimo susitikimai

____ kiti Grupės susitikimai

____ Susidomėjusių mamų darbo grupelės

____ Žindančių metinukų mamų susitikimai

____ Skyriaus susitikimai

____ Vietovės konferencijos

____ Bendravimo įgūdžių mokymai

____ LLLI Konferencijos

____ kita veikla ____________________________________

8. Tau priimtiniausias mokymosi ir bendravimo būdas

____ Mėgstu rašyti

____ Mėgstu skaityti

____ Mėgstu mokytis

____ Mėgstu diskutuoti akis į akį

____ Mėgstu vaidinti

____ kiti _____________________________________________

Kaip norėtum bedrauti? Paštu/ el. paštu/ faksu/ kitu būdu.

Informuok lydinčiąją vadovę apie savo pasirinkimus ir jeigu yra, pasidalink kita informacija, kuri leistų mums kuo geriau lydėti tave tapimo LLL vadove procese.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *